Андрущенко Олена Анатоліївна
Андрущенко Олена Анатоліївна

Андрущенко Олена Анатоліївна  (1966) – доктор філологічних наук (2000), професор (2002), завідувач кафедри, проректор з наукової роботи. Закінчила ХДПІ в 1987 р. Працює на кафедрі з 1987 р., читає курс російської літератури ХХ ст., історії  французької літератури, спецкурс з творчості Д.С. Мережковського. Її праці, присвячені історії літератури та театру, друкуються у таких відомих академічних виданнях, як серії «XVIII век» (вид. Інституту російської літератури РАН «Пушкинский дом»), «Литературные памятники» (вид. «Наука»), «Известия Россйиской Академии наук» (серія мови та літератури) та інш. У центрі наукових інтересів – історія російської літератури ХХ ст. Автор монографії «Мережковский неизвестный», майже 200 наукових праць з проблем історії російської літератури ХХ ст. та історії російського театру. Нею видана повна збірка драматичних творів Д.С. Мережковського, більшість яких введена до наукового обігу вперше («Драматургія», Томськ, 2000), підготовлені у серії «Литературные памятники» класичний твір Д.С.Мережковського «Л.Толстой и Достоевский» (Москва, «Наука», 2000 р.) та «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» (Санкт-Петербург, «Наука», 2008 р.). У 2005 – 2008 рр. підготовила до друку серію творів Д.С. Мережковського, створених ним в еміграції: «Тайна Трех: Египет и Вавилон», «Тайна Запада: Атлантида – Европа», «Иисус Неизвестный». Керує роботою аспірантів та докторантів.