Горячева Тетяна Вікторівна
Горячева Тетяна Вікторівна

Горячева Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент. Народилась в м. Стрий. У 2001 році закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету. З 2004 р. працює в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди. З 2009 до 2012 р. навчалась у аспірантурі при кафедрі російської та світової літератури і в 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Творчість Л. Семенова у контексті російської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття» за спеціальністю 10.01.02 – «Російська література».

З 2012 р. працює викладачем кафедри російської та світової літератури. Читає курси російської, англійської та французької літератури. Наукові інтереси пов’язані з російською літературою кінця 19 – початку 20 століть, творчістю Л. Семенова.

Окремі публікації: «Особенности функционирования образов, воплощающих идею вечной женственности и богочеловека, в творчестве Л. Семенова»; «Философия Индии в художественном сознании Л. Семенова»; «Роль поведенческой стратеги «ухода» в творче ской биографии Л. Семенова»; «Семенов и Толстой: к истории взаимоотношений»  та ін.