Ільїницька Ольга Петрівна
Ільїницька Ольга Петрівна

Ільїницька Ольга Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент. Народилась у 1960 р. Закінчила російське відділення ХДУ ім. М. Горького в 1982 р. На кафедрі російської та світової літератури ХНПУ ім. Г.С. Сковороди працює з 1983 р.

В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Література народів СРСР (радянського періоду)» на тему «Основные формы выражения авторской позиции в романах Ч. Айтматова «Буранный полустанок» и «Плаха»».

О.П. Ільїницька читає курси зарубіжної літератури («Література Давнього світу», «Зарубіжна література Середніх віків та Відродження», «Зарубіжна література ХІХ ст.»,  «Зарубіжна література ХХ ст.»,  «Нові художні тенденції та літературні процеси»).

Основні напрямки наукових досліджень – російська література ХІХ ст., методика викладання зарубіжної літератури в школі та вузі.  Ільїницька О.П. автор багатьох наукових праць, зокрема: «Цыганская тема в «Записках охотника» И.С. Тургенева»; «Роман Т. Драйзера «Сестра Керри»  на факультативных занятиях по литературе в средней общеобразовательной школе»; «Изучение творчества Джека Лондона в средней общеобразовательной школе» та ін.