Журенко Марина Миколаївна
Журенко Марина Миколаївна

Журенко Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. Народилася в 1961 році у м. Харкові. В 1982 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.   

В 1992 р. захистила дисертацію за темою: «Проблема антигероя в прозе 70-х – 80-х годов». В серпні цього ж року їй було присуджено вчену ступінь кандидата філологічних наук. У 1998 році присуджено звання доцента кафедри російської та зарубіжної літератури.

З 1985 року  і до теперішнього часу Журенко М.М. працює в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, з 2016 – завідувач кафедри світової літератури. Викладає курси з історії німецької літератури, всесвітньої літератури середніх віків та Відродження, всесвітньої літератури 17-18 століття. Керує курсовими, дипломними роботами.

Журенко М.М. – автор багатьох наукових праць, зокрема: «Проблема антигероя в литературе 70-х – 80-х годов хх века»;  «Концепция антигероя в произведении В.Астафьева «Царь-рыба»; «Антигерой в романах Ю.Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра»; «Античний світ в поезії Ф. Гельдерліна»; «Место и роль стихотворных вставок в прозе немецких романтиков (на примере творчества Новалиса)»; «Мовностилістичні засоби вираження концепту «die Wanderung» у поезії Айхендорфа»  та ін.