Силаєв Олександр Сергійович
Силаєв Олександр Сергійович

Силаєв Олександр Сергійович – доктор філологічних наук, професор. Народився в 1952 р. в м. Щигри Курської області (Росія). Закінчив ХДПІ ім.Г.С.Сковороди в 1973 році. З 1981 року працює на кафедрі російської та зурубіжної літератури ХДПІ ім. Г.С.Сковороди. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Люди искусства и проблемы художественного творчества в современном советском романе» за спеціальністю 10.01.02 – російська література (науковий керівник – д.ф.н., проф. М.Ф. Гетманець). 1992 року присвоєно вчене звання доцента.

В 1996 році захистив докторську дисертацію «Борьба за свободу творчества в период формирования эстетики тоталитаризма (на материале русской литературы 1920-х годов)” за спеціальністю 10.01.02 – російська література (науковий консультант – д.ф.н., проф. М.Ф. Гетманець). 2002 року присвоєно вчене звання професора.

З 1997 р. керує аспірантурою. Під його керівництвом підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій. З 2003 до 2007 року очолював спеціалізовану вчену раду К 64.053.03 при ХНПУ ім.Г.С.Сковороди із захисту кандидатських дисертацій літературознавчого профілю.

Автор монографії «Искусство и власть. «Вечная» тема в литературе 1920-х годов» (Харків, 1995), навчального посібника «Литературный процесс 1920-х годов: формирование эстетики тоталитаризма» (Харків, 1993), двох навчально-методичних рекомендацій та численних статей, присвячених актуальним питанням історії російської літератури ХХ століття. Особливі наукові уподобання пов’язані з російською літературою 1920-х років, творчістю І.О.Буніна, М.А.Булгакова, А.П.Платонова та ін.

Читає курси „Історія російської літератури ХХ ст.”, „Новітні художні тенденції та сучасний літературний процес”, спецкурси «Російські письменники – лауреати Нобелівської премії» та «Актуальні проблеми вивчення літературної спадщини М.А.Булгакова», а також керує спецсемінаром “Література російського зарубіжжя 1920 – 30-х років. Творчі портрети й долі”.