Силаєв Олександр Сергійович
Силаєв Олександр Сергійович

Доктор філологічних наук, професор,

Професор кафедри російської та світової літератури

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

Народився 22.11.1952 р. в м. Щигри Курської області (Росія). Після закінчення 1969 року середньої  школи в м. Сніжне Донецької області вступив на відділення російської мови та літератури філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди, яке закінчив з відзнакою в 1973 році. 1981року був запрошений на викладацьку роботу до кафедри російської та зурубіжної літератури ХДПІ ім. Г.С.Сковороди. Закінчивши заочну аспірантуру при кафедрі російської та зарубіжної літератури, у 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Люди искусства и проблемы художественного творчества в современном советском романе» за спеціальністю 10.01.02 – російська література (науковий керівник - д.ф.н., проф.  М.Ф. Гетманець).

1992 року присвоєно вчене звання доцента.

З 1992 до 1995 року  навчався у докторантурі при секторі світової літератури і в 1996 році захистив докторську дисертацію «Борьба за свободу творчества в период формирования эстетики тоталитаризма (на материале русской литературы 1920-х годов)” за спеціальністю 10.01.02 – російська література (науковий консультант – д.ф.н., проф. М.Ф. Гетманець).

З 1997 р. керує аспірантурою. Під його керівництвом підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій.

2002 року присвоєно вчене звання професора.

З 2003 до 2007 року очолював спеціалізовану вчену раду К 64.053.03 при ХНПУ ім. Г.С.Сковороди із захисту кандидатських дисертацій філологічного профілю.

Автор монографії «Искусство и власть. «Вечная» тема в литературе 1920-х годов» (Харків, 1995), навчального посібника «Литературный процесс 1920-х годов: формирование эстетики тоталитаризма» (Харків, 1993), трьох навчально-методичних рекомендацій та численних статей, присвячених актуальним питанням історії російської літератури ХХ століття, творчостi I.Бунiна, М.Булгакова, А.Платонова.

Читає курси „Історія російської літератури ХХ ст.”,  „Новітні художні тенденції та сучасний літературний процес”, спецкурс «Російські письменники – лауреати Нобелівської премії», а також керує спецсемінаром „Література російського зарубіжжя 1920 – 30-х років. Творчі портрети й долі”.