Кабардін Сергій Олегович
Кабардін Сергій Олегович

Кабардін Сергій Олегович – кандидат філологічних наук, доцент. Народився в 1957 році у м. Харкові. В 1980 р. закінчив ХДПІ ім. Г.С. Сковороди, працював вчителем середньої школи № 24 м. Харкова, проходив військову службу.

З 1982 р. розпочав викладацьку діяльність на кафедрі російської та зарубіжної літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. У 1988 р. захистив дисертацію за темою: «Г.Р. Державін – літературний критик». В грудні 1989 р. С.О. Кабардіну було присуджено вчену ступінь кандидата філологічних наук. У 1992 присуджено звання доцента кафедри російської та зарубіжної літератури.

С.О. Кабардін викладає курси методики літератури, світової літератури (китайська, японська, перська, турецька). Керує курсовими, дипломними роботами, педагогічною практикою студентів. Він – автор багатьох наукових та методичних публікацій, зокрема: «А.С. Пушкин и персидские поэты – его предшественники и современники»; «Г.Р. Державин в литературной полемике рубежа ХVIII – XIX векав»; «Патриарх персидской прозы ХХ века (1892 – 1997) (к 120-летию  Сеида Мохаммада Али Джамаль – заде)»; «Мастер стиха (к  115 - летию со дня рождения Абулькасима Лахути )»; «Писатель – патриот и гуманист (к 125-летию со дня рождения О. Сейфеддина)»; «Поэзия мирового звучання (об одной из форм внеаудиторной работы по курсу «Персидская литература»)» та ін.

З травня 1992 р. С.О. Кабардін – заступник декана з виховної роботи факультету іноземної філології (до 2000 р.), факультету російської мови та світової літератури (2000 – 2015 рр.), факультету славістики (з 2015 р.).