Разуменко Ірина Василівна
Разуменко Ірина Василівна

Разуменко Ірина Василівна народилася 10 січня 1956 року у  м. Харкові. У 1963 році вступила до першого класу середньої школи № 40 м. Харкова, яку закінчила у 1973 році. Цього ж року стала студенткою Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди філологічного факультету. У 1977 Разуменко І.В. отримала диплом учителя за фахом “російська мова та література”. Після закінчення інституту її було обрано увільненим секретарем комітету комсомолу цього ж ВНЗ, на посаді якого вона працювала три роки. Майже паралельно з початком трудової діяльності розпочалася її наукова діяльність. Потяг до більш поглибленого вивчення російської та світової літератури, її історії привели Ірину Василівну до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди (кафедра російської та зарубіжної літератури). Працювала над дисертацією за темою: “ Творчість А.В.Нікітенка”, яку захистила 1 березня 1988 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка АН УРСР. У червні цього ж року їй було присуджено вчену ступінь кандидата філологічних наук. У 1992 році присуджено звання доцента по кафедрі російської та зарубіжної літератури.

Разуменко І.В. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри російської та світової літератури. У 1997 році її було призначено заступником декана з навчальної роботи факультету іноземної філології. Під час роботи на цій посаді проводила різноманітні заходи, які були націлені на формування особистості майбутнього вчителя, підвищення загальної культури, естетичного розвитку студентів.

З лютого 2000 року Разуменко І.В. обіймає посаду начальника відділу аспірантури та докторантури. Одночасно вона – доцент кафедри східних мов. Нею розроблені та викладалися в різні роки такі курси: “Російська література ХІХ ст., “Література Давнього Світу”, “Історія російської літературної критики”, “Єврейська література”. Керує  курсовими, дипломними та дисертаційними роботами. Біля десяти років співпрацювала у СШ № 73 м. Харкова (проводила факультативні заняття з старшокласниками).

Разуменко І.В. – автор багатьох наукових праць,  нею надруковано біля 50 робіт. Це – статті, методичні вказівки, навчальні посібники.

За високий професіоналізм та сумлінну працю керівництво університету неодноразово нагороджувало І.В. Разуменко почесними грамотами та подяками. Має нагрудний знак «Відмінник освіти України», «За наукове досягнення», Почесну відзнаку імені Г.С. Сковороди.