Разуменко Ірина Василівна
Разуменко Ірина Василівна

Разуменко Ірина Василівна – кандидат  філологічних наук, професор. Народилась у 1956 році в м. Харкові. В 1977 закінчила ХДПІ ім. Г.С. Сковороди. Після закінчення інституту її було обрано увільненим секретарем комітету комсомолу цього ж ВНЗ, на посаді якого вона працювала три роки. Майже паралельно з початком трудової діяльності розпочалася її наукова діяльність. Працювала над дисертацією за темою: «Творчість А.В. Нікітенка», яку захистила у 1988 році. У червні цього ж року їй було присуджено вчену ступінь кандидата філологічних наук. У 1992 році присуджено звання доцента по кафедрі російської та зарубіжної літератури.

Разуменко І.В. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри російської та світової літератури. У 1997 році її було призначено заступником декана з навчальної роботи факультету іноземної філології. З лютого 2000 року обіймає посаду начальника відділу аспірантури та докторантури. Нею розроблені та викладалися в різні роки такі курси: «Російська література ХІХ ст.», «Література Давнього Світу», «Історія російської літературної критики», «Єврейська література». Керує  курсовими, дипломними та дисертаційними роботами.

Разуменко І.В. – автор багатьох наукових праць,  нею надруковано біля 50 робіт. Це – статті, методичні вказівки, навчальні посібники.

За високий професіоналізм та сумлінну працю керівництво університету неодноразово нагороджувало І.В. Разуменко почесними грамотами та подяками. Має нагрудний знак «Відмінник освіти України», «За наукове досягнення», Почесну відзнаку імені Г.С. Сковороди.