Гармаш Людмила Вікторівна
Гармаш Людмила Вікторівна

Гармаш Людмила Вікторівна – доктор філологічних наук, доцент.
Закінчила факультет російської мови та літератури ХНУ імені В.Н. Каразіна у 1994 р. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Художня своєрідність симфоній Андрія Бєлого» за спеціальністю 10.01.02 «Російська література». У 2015 р. захистила докторську дисертацію «Танатологічні мотиви в романах російських символістів: Ф.Сологуб, В.Я.Брюсов, А.Бєлий» за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».

Працює на кафедрі російської та світової літератури з 2013 року. Читає курси з історії російської літератури ХVIII- ХХ століття та теорії літератури.
Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми сучасного бєлознавства, література Срібного століття, літературознавча танатологія.
Опублікувала монографію «Танатологические мотивы в прозе русских символистов» (2015) та понад 60 наукових статей у різних наукових журналах і збірниках.

Окремі публікації: ««Античный код» в симфониях Андрея Белого»; «Эрос и танатос в  четвертой симфонии Андрея Белого «Кубок метелей»»;  «Типология танатологических мотивов в творчестве Андрея Белого»; «Танатологические мотивы в романе Андрея Белого «Москва»»; «Танатологическая мифопоэтика романа Андрея Белого «Петербург»»; «Танатологический хронотоп магического ритуала в романе В.Я. Брюсова «Огненный ангел»»; «Мотивы трагической судьбы и роковой случайности в историческом романе В.Я.Брюсова»; «Танатологические мотивы в романе В.Я. Брюсова «Огненный ангел»: интертекстуальный аспект»; «Мотив куклы-автомата в романах Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и «Мелкий бес» (танатологический аспект)»; «Мотив игры в романах Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и «Мелкий бес» (танатологический аспект)»; «Вампирические мотивы в романе Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны»»; «Мотив тоски в романах Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и «Мелкий бес» (танатологический аспект)»; «Образы Танатоса в прозе А.Ф. Лосева и в творчестве русских символистов» та ін.