Козлова Алла Григорівна
Козлова Алла Григорівна

Козлова Алла Григорівна народилася 7 січня 1962 року в м. Харкові. У 1979 році закінчила середню школу № 130 м. Харкова та стала студенткою філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди. У 1983 році отримала диплом учителя за фахом «російська мова та література». Працює на кафедрі російської та світової з 1983 року. З 1986 по 1989 рік навчалася в аспірантурі під керівництвом проф. Гетманця М.Ф. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 1993 році присуджено звання доцента. Викладає курси «Вступ до літературознавства», «Фольклор народів світу», «Історія давньоруської літератури», «Історія російської літератури ХХ століття», «Турецька література»; спецсемінари «Новітня російська література: особистості», «Сучасна російська поезія». Має більш 80 наукових публікацій. Область наукового пошуку: сучасна поезія та проза, мотивно-образна структура художнього твору, інтертекстуальність; літературна анімалістика, жанр літературного портрету.

Основні наукові публікації:

 1. Анималистическая тема в современной советской прозе и традиции русской классической литературы : автореферат дисс. на соискание научной степени кандидата филолог. наук : спец. 10.01.02 «Русская литература». – Харьков, 1990. –18 с.
 2. Люди как звери и звери как люди. – Харьков, 1993. – 111 с. (в соавторстве с проф. Гетманцем М. Ф.).
 3. Средства художественной организации литературного портрета П. Вайля «Абрам Терц, русский флибустьер» // Русская филология. Украинский вестник. – 2000. – № 3–4. – С. 41–43.
 4. Особенности создания литературного портрета А. Ахматовой в мемуарной трилогии М. Ардова // Русская филология. Украинский вестник. – 2000. – № 1–2. – С.42–45.
 5. Блок в мемуарных произведениях Чуковского Русская филология. Украинский вестник. – 2002. – № 3–4. – С. 35–37.
 6. Дооктябрьское творчество Горького в оценке современных литературоведов // Русская филология. Украинский вестник. – 2004. – № 1–2 (25). – С. 71–75.
 7. Макаренко глазами Чуковского // Филологический сборник. Вып. 5. – Харьков : ХНПУ, 2008. – С. 77–81.
 8. Пьеса К. А. Тренева «Любовь Яровая»: современный взгляд // Русская филология. Украинский вестник. – 2009. – № 3(40). – С. 66–70.
 9. Интертекстуальность как основополагающий принцип текстообразования в творчестве Тимура Шаова // Література в контексті культури: [збірник наукових праць]. Випуск 22 (2). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 184–191.
 10. Пушкинская традиция в творчестве М. Д. Рахлиной // Русская филология Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. – Харьков, 2012. – №4(48). – С. 89–93 (в соавторстве с Я. В. Галаган).
 11. Русская литературная анималистика: история и современность // Литература и жизнь : сборник трудов к 90-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности доктора филологических наук, профессора М. Ф. Гетманца. – Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2013. – С. 127–134.
 12. Тема творчества в поэзии Михаила Кульчицкого // Филологический сборник. Выпуск 15. – Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2013. – С. 105–114.
 13. Маяковский в творческом мире Михаила Кульчицкого Филологический сборник. Выпуск 16. – Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2013. – С. 54–60.
 14. Библейские образы и мотивы в поэзии Александра Городницкого // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды (языкознание, литературоведение, методика преподавания русского языка и литературы). – 2013. – № 3–4(50). – С. 64–68.