Козлова Алла Григорівна
Козлова Алла Григорівна

Козлова Алла Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент. Народилася у 1962 році в м. Харкові. У 1983 році закінчила ХДПІ ім. Г.С. Сковороди. Працює на кафедрі світової літератури з 1983 року. З 1986 по 1989 рік навчалася в аспірантурі під керівництвом проф. Гетманця М. Ф. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Анималистическая тема в современной советской прозе и традиции русской классической литературы» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 1993 році присуджено звання доцента.

Викладає курси «Вступ до літературознавства», «Фольклор народів світу», «Історія давньоруської літератури», «Літературне краєзнавство», «Дитяча література», «Історія російської літератури ХХ століття», «Турецька література» та ін. Аспірантам читає курс «Проблеми поетики художньої літератури». Керує науковою роботою студентів, курсовими роботами, науковими випускними роботами магістрантів, роботою аспірантів. Під її керівництвом підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації.

Має більш 100 наукових публікацій. Область наукового пошуку: мотивно-образна структура художнього твору, інтертекстуальність, літературна анімалістика, жанр літературного портрету, сучасна поезія та проза, поезія Харківщини. Окремі публікації: «Люди как звери и звери как люди» (монографія у співавторстві з М. Ф. Гетманцем), «Русская литературная анималистика: история и современность», «Особенности создания литературного портрета А. Ахматовой в мемуарной трилогии М. Ардова», «И все-таки сатира или гимн? (К проблеме авторской позиции в поэме А. Блока “Двенадцать”)», «Интертекстуальность как основополагающий принцип текстообразования в творчестве Тимура Шаова», «Особенности воплощения темы любви в поздней лирике Евгения Евтушенко», «Библейский мотив исхода в лирике Бориса Чичибабина и Александра Городницкого», «Борис Чичибабин в судьбе и творчестве Зиновия Вальшонка» та ін.